Pracovnělékařské služby a povinnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel musí uzavřít písemnou smlouvu se zdravotnickým zařízením (poskytovatelem PLS). § 54 (2) a) 373/2011 Sb.

Zaměstnavatel může uzavřít smlouvy s více poskytovateli PLS. § 3 (1) 79/2013 Sb.

Co je obsahem
pracovnělékařských služeb?

Obsah pracovnělékařských služeb vymezují příslušné právní předpisy.

1.

Lékařské prohlídky zaměstnanců

§ 6 79/2013 S

Účelem pracovnělékařských prohlídek je posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

Druhy prohlídek:

 • vstupní
 • periodické
 • mimořádné
 • výstupní
 • následné
2.

Poradenství

§ 2 79/2013 S

Cílem poradenství PLS je zajištění zdravého pracovního prostředí:

 • vyhledávání a hodnocení zdravotních rizik
 • kategorizace prací
 • ergonomie a pracovní podmínky
 • vybavení a školení první pomoci
 • hodnocení příčin pracovní úrazů
 • ochranné prostředky, pitný režim
 • právní pomoc ad.
3.

Dohled na pracovištích

§ 2 79/2013 S

Pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele se provádí v návaznosti na rizika pracovišť a pracovních činností.

Předmětem dohledu je zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek, návrhy a realizace opatření na odstranění rizik a vylepšení pracovních podmínek pro zaměstnance.

Časté dotazy

Projděte si několik častých dotazů k povinnostem zaměstnavatelů v oblasti PLS.

Kdy je možné poslat zaměstnance na lékařskou prohlídku k jeho registrujícímu praktickému lékaři?

Pouze v případě, kdy jsou práce zařazené do kategorie 1., jejich součástí není žádné riziko ohrožení zdraví podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. a zdravotní zúsobilost není upravena ani žádným jiným zvláštním předpisem.

Ano, musí, povinnost se týká kategorií práce 1. - 4., tedy všech zaměstnavatelů.

Před vznikem pracovního poměru, tj. před dnem nástupu do práce.

A) 1x ročně, nebo B) 1x za 2 roky v případě, že platí všechny tři následující podmínky (1. pouze kategorie práce 1, 2. žádné riziko ohrožení zdraví, 3. požadavek na zdravotní způsobilost není stanoven jiným předpisem).

Zaměstnavatel musí uhradit vstupní prohlídku všem úspěšným uchazečům a také neúspěšným uchazečům, pokud se jedná mladistvé nebo práci v noci. Zaměstnavatel nemusí, ale může uhradit vstupní prohlídku i neúspěšným uchazečům.

Kolik naše služby stojí?

Cena za poskytování pracovnělékařských služeb je individuální a závislá na počtu zaměstnanců vaší společnosti. V našem orientačním ceníku se dozvíte vše potřebné, případně nás neváhejte kontaktovat pro nezávaznou cenovou nabídku.

Ceník služeb
Povinnosti zaměstnavatele Co nabízíme Ceny Medbook
Informační servis Reference O nás Kontakt CHCI NABÍDKU